Wetgeving

Het gebruik van vangkooien, klemmen en vallen is in Nederland vaak toegestaan, echter in een aantal gevallen gelden hier andere regels 
voor welke zijn vastgelegd in de flora- en faunawetgeving. U kunt deze via onderstaande link inzien:

http://wetten.overheid.nl/zoeken/

Het verkopen en het in bezit hebben van deze vangkooien en/of producten is in Nederland vrij. Twijfelt u of u een vangkooi mag inzetten?
Dan raden wij altijd aan, de wetgeving in te zien of iets wel of niet is toegestaan.


Vangkooiwinkel.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van de aangeboden producten.