Hoe u van marters af komt

Hoe u van marters af komt

Wilt u een marter of steenmarter vangen? Maak gebruik van een vangkooi. Lees meer.

VANGKOOI MARTERS KOPEN > DIRECT NAAR SHOP

Marter of steenmarter vangen?

De marter is een roofdier dat behoort tot de 'marterachtigen', net als de otter, das, boommarter, hermelijn en wezel. Heeft u last van een marter in of om het huis, dan gaat het om een steenmarter. Ze kunnen behoorlijk wat overlast geven. Ze leven vooral 's nachts, waardoor u ze zelden ziet. Hoe weet u of de overlast die u ervaart door een steenmarter komt? En hoe komt u er weer vanaf? U leest het in dit artikel. Een steenmarter is ongeveer zo groot als een kat. Hij heeft een roze snuit, een bruine vacht en een herkenbare witte keelvlek die doorloopt tot het bovenste gedeelte van de voorpoten. 


Het natuurlijke leefgebied van steenmarters is voornamelijk het loofwoud, aan de rand van bossen en op open rotsheuvels. De steenmarter heeft zich goed aangepast aan de mens en leeft daarom ook in bewoonde gebieden, waar hij schuilplaatsen maakt op zolders, in garages en in schuren. In Nederland komt de steenmarter het meeste voor in het oosten van het land.


De steenmarter is een beschermde diersoort. De populatie nam een aantal jaren geleden zo drastisch af, dat de overheid het dier op de lijst van beschermde dieren plaatste. Inmiddels gaat het stukken beter met de steenmarter. En hoewel dat leidt tot overlast, is het nog altijd verboden om ze te bestrijden met gif. Beter is het om te voorkomen dat er marters in uw huis komen en, als ze er toch zijn, ze op een diervriendelijke manier te vangen of verjagen.

 

Steenmarter in huis

De steenmarter leeft voornamelijk in bewoonde gebieden. Hij neemt graag zijn intrek in spouwmuren, op zolders, tussen het dak, in schuren en in stallen. Daarbij maakt de marter een onderscheid tussen dag en nacht en heeft hij verschillende schuilplaatsen. Hij vertoeft op zogenaamde dagrustplaatsen die hij het liefst op een hoge, droge, warme plek maakt. Hier legt hij voedselvoorraden aan of brengt hij zijn jongen groot. De marter is voornamelijk ‘s nachts actief. Hij speelt dan graag en trekt erop uit om op voedsel te jagen.
 

Hoe komt de steenmarter in huis?

Een marter kan heel goed klimmen, springen en graven. Hij is bovendien heel sterk: hij tilt gerust een dakpan op om zich ertussen te wurmen. Aangezien hij genoeg heeft aan een gaatje van zo’n 5 centimeter, komt hij gemakkelijk binnen via (spouw)muren, kruipruimtes, kelders en bomen die dicht op het huis staan. Vervolgens graaft hij tunnels door isolatiemateriaal of spouwmuren.

VANGKOOI MARTERS KOPEN > DIRECT NAAR SHOP

 


Hoe houdt u de marter buiten?

Zoals bij zoveel zaken geldt: voorkomen is beter dan genezen. Als u eenmaal een marter in huis heeft, wordt het lastig er vanaf te komen. Het doden van marters is verboden en als u ze verdrijft, kan het zomaar zijn dat zijn plek wordt overgenomen door een nieuwe marter. Hieronder volgen een aantal maatregelen dat u kunt treffen om te voorkomen dat marters in uw huis komen:

  1. Sluit de toegangswegen af. Zorg ervoor dat u zeker weet dat de marter niet in huis is. De kans is groot dat hij overdag op zijn rustplek elders is. Dicht alle gaten groter dan 4 cm af met gaas of purschuim. Zet het gaas goed vast want de marter is sterk. Nu kan de marter 's avonds niet meer terugkeren naar zijn schuilplaats.
  2. Snoei bomen. De marter kan via een aan uw huis grenzende boom het dak bereiken. Zorg er dus voor dat er geen takken tegen het dak aan komen. Let op: marters kunnen ver springen. Houdt daar rekening mee. 
  3. Er zijn elektrische apparaten op de markt die voor de marter vervelende geluidstonen produceren, waardoor hij zijn heil elders zal zoeken. Groot nadeel hiervan is dat ook andere huisdieren, zoals honden of katten hier last van hebben.
  4. Vang ze op diervriendelijke wijze en zet ze enkele kilometers verderop uit. Meer daarover leest u hier.


 

 

Schade door steenmarters

Marters in en om het huis kunnen op verschillende manieren schade en overlast veroorzaken:

  1. Geluidsoverlast. Een nachtelijk actieve marter op zolder kan zoveel geluid maken dat u in eerste instantie denkt dat er een inbreker actief is. Ze maken een soort bonkend geluid. Heel anders dan ratten of muizen, die een meer trippelend geluid maken.
  2. Stankoverlast. Marters gebruiken een latrine voor hun uitwerpselen. Dit is een soort openbaar toilet; ze kiezen één plek om hun behoefte te doen. Op die manier ontstaat een ophoping van urine en uitwerpselen, wat een extreme stank veroorzaakt. Bovendien kan het ook ander ongedierte aantrekken: maden kunnen uitgroeien tot vliegen, waardoor u een vliegenplaag in huis krijgt. Na verloop van tijd kan het vocht van de latrine zelfs door het plafond trekken en een duidelijk zichtbare plek op het plafond veroorzaken.
  3. Vernielingen. Dit roofdier eet bijna alles. Ze knagen aan leidingen, elektriciteitskabels en isolatiemateriaal en kunnen daardoor veel schade veroorzaken.
  4. Dood pluimvee. De marter is een echt roofdier. Houdt hij zich op in een schuur, stal of volière, dan kan hij in één nacht tot wel tien kippen of vogels doden.

 

Steenmarters in auto’s

Steenmarters kunnen ook grote schade toebrengen aan auto’s. Een geliefde schuilplaats voor de marter is onder de motorkap. Vooral jonge marters die nog niet goed het verschil kennen tussen wat eetbaar is en wat niet, knagen aan kabels en isolatiemateriaal. Dit kan grote gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan de gevaren die een doorgeknaagde remkabel of benzineleiding kan veroorzaken. Reparaties van dit soort vernielingen kosten vaak honderden euro’s. De steenmarter kan dus voor behoorlijk wat frustratie zorgen.

 

Koop een vangkooi voor marters

Benieuwd naar een diervriendelijke manier van marters vangen? Bekijk onze vangkooien voor marters.
Lees ook onze gebruiksaanwijzing voor vangkooien. Mét tips voor het juiste lokaas!VANGKOOI MARTERS KOPEN > DIRECT NAAR SHOP